bannersdallETPA

Μ. Αλεξάνδρου 41 Λάρισα - 2410 250.773

Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρία - Κωνσταντίνου & Λουκά Σάββα

Τελευταία Έργα

Νέο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ-Βος ΚΥΚΛΟΣ (16-9-2019)

Επικοινωνήστε με τη Τεχνική Εταιρεία LKSAVVAS-FSPLAN IKE( γραφείο μελετών & κατασκευών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΛΟΥΚΑ ΣΑΒΒΑ),στα τηλέφωνα 2410250773-6945069306-6936256397,να σας δώσουμε λύσεις για την ανακαίνισή σας και να συζητήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ' οίκον II-Βος Κύκλος".

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στη LKSAVVAS-FSPLAN IKE, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση πολυάριθμων έργων του Προγράμματος Εξοικονομώ ΙΙ, και με την απαραίτητη εμπειρία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει κάθε προμηθευτής να ακολουθεί,ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ όλων των παρεμβάσεων (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ & ΔΩΜΑΤΟΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΚΙΑΣΗΣ-ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ή ΑΛΛΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ).Όλα τα υλικά και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών. Φέρουν πιστοποίηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών , ώστε να εξασφαλίσετε την ενεργειακή αναβάθμιση που επιθυμείτε.Άνεση, Ασφάλεια, Αξιοπιστία, Λειτουργικότητα, Αντοχή, Υψηλή αισθητική, & κυρίως εξοικονόμηση ενέργειας.

Καλέστε μας για πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία.

Το πρόγραμμα Εξοικονομώ προσφέρει σημαντικά κίνητρα (επιδότηση έως και 70%), ώστε να αναβαθμίσετε την ενεργειακή απόδοση και να αυξήσετε την αξία του ακινήτου σας, εξοικονομώντας χρήματα & ενέργεια. Η LKSAVVAS-FSPLAN IKE μαζί με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας,αναλαμβάνουμε την ενημέρωση, καθοδήγηση, και την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, ώστε να εξασφαλίσετε την έγκρισή σας στο πρόγραμμα με το υψηλότερο δυνατό ποσοστό επιδότησης που δικαιούστε. Αναλαμβάνουμε το σχέδιο αναβάθμισης του ακινήτου σας από την αρχή έως την ολοκλήρωσή του, ως Σύμβουλοι Έργου:

  • Πλήρης ενημέρωσή σας για το Πρόγραμμα
  • Σύνταξη & Κατάθεση Φακέλου - Αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Υπουργείου
  • Διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης & καταγραφή παρεμβάσεων σύμφωνα πάντα με τις δικές σας επιθυμίες
  • Κατασκευή αναβαθμίσεων έως την ολοκλήρωση του έργου
  • Διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης

Τι ποσοστό επιδότησης δικαιούμαι;

Στο νέο πρόγραμμα, ο μέγιστος προυπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης, μπορεί να αγγίξει τις 25.000€, (250€/μ²), με μέγιστο ποσοστό επιδότησης το 70%. Το υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί έιτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με ίδια κεφάλαια.

 Τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία εισοδήματος

Ατομικό Εισόδημα

Οικογ. Εισόδημα

Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

Αύξηση Επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος

Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

Καλύπτονται

1

Έως 10.000

Έως 20.000

60%

5%

70%

► Κόστος Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

2

10.001 - 15.000

20.001 - 25.000

50%

5%

70%

3

15.001 - 20.000

25.001 - 30.000

40%

5%

70%

4

20.001 - 25.000

30.001 - 35.000

35%

5%

70%

► Αμοιβή Συμβούλου Έργου

5

25.001 - 30.000

35.001 - 40.000

30%

5%

50%

6

30.001 - 35.000

40.001 - 45.000

25%

5%

50%

 

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης στο Πρόγραμμα

-Το ακίνητο θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ΚΑΤΟΙΚΙΑ,όπως προκύπτει από το πιο πρόσφατο Ε1 του ατόμου που το χρησιμοποιεί.

-Να υφίσταται νόμιμα, να έχει οικοδομική άδεια ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό που το αποδεικνύει.Όλες οι υπερβάσεις θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί πριν την υποβολή, και να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης που αποδεικνύει την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

-Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία μικρότερη ή ίση της Δ, με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

-Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να είναι  Φυσικό πρόσωπο με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

-Το ατομικό εισόδημο να μην ξεπερνά τις 40.000€ και το οικογενειακό τις 50.000€.

-Να έχουν εξασφαλιστεί κωδικοί πρόσβασης στην εφαρμογή Taxis Net από τον Αιτούντα - Ωφελούμενο.

-Να έχουν διευθετηθεί τυχόν εκκρεμότητες στο Ε1 και Ε9 όπως και αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στα ανωτέρω, πριν την υποβολή.

-Να έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των συγκυρίων (σε περιπτώσεις συγκυριότητας όπως επικαρπίας, ψιλής, πλήρους κυριότητας επί του ίδιου ακινήτου).

Με ή Χωρίς Τραπεζικό Δανεισμό

Η λήψη Δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χρήση της Επιδότησης και τα υπόλοιπο ποσό έως την ολοκλήρωση του έργου να καλυφθεί με δικά τους χρήματα. Στην περίπτωση που επιλέξετε το Δάνειο:

Μπορεί να φτάσει έως και 25.000€

Η διάρκεια είναι 4 έως 6 έτη

Είναι άτοκο (επιδότηση επιτοκίου)

 

 

 

 

logo.png

Μ. Αλεξάνδρου 41 - Λάρισα
T. 2410 250.773
M. 6936 256.397 -  6945 069.306
info [at] lksavvas.gr
www.lksavvas.gr

 

© 2009 lksavvas.gr
Powered By

Search