Φωτογραφίες Έργων Εκτύπωση

Εδώ μπορείτε να δέιτε μερικά δείγματα τών έργων μας.

Τετραόροφη οικοδομή μέ πιλωτή καί υπόγειο επί τών οδών Εννιππέως και Ερμιόνης στή Λάρισα

alt alt alt
alt alt alt

Μελέτη και κατασκεύή τετραόροφης οικοδομής με πιλωτή και υπόγειο επι των οδών ενιππέως και ερμιόνης στη Λάρισα

Τριόροφη οικοδομή με πιλωτή καί υπόγειο επί τών οδών Ηρώς- Ζηνοβίας & Ημαθίας στή Λάρισα

alt alt alt 

Μελέτη και κατασκευή τριόροφης οικοδομής με πιλωτή και υπόγειο επι των οδών Ηρώς- Ζηνοβίας & Ημαθίας στη Λάρισα

Εξοχική κατοικία στο Καστρί Λουτρό Δήμου Τεμπών

alt alt alt

Διόροφος εξοχική κατοικία με διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Καστρί Λουτρό Δήμου Τεμπώv

Διόροφη μονοκατοικία μέ πιλωτή & υπόγειο στή οδό Καραόλη Δημητρίου 101 - Νεάπολη Λάρισας

alt alt alt
alt

Μελέτη και κατασκεύή διόροφης μονοκατοικίας με πιλωτή και υπόγειο στην οδό Καραόλη Δημητρίου 101 - Νεάπολη Λάρισας